Felhaszn%C3%A1l%C3%A1si+felt%C3%A9telek%2C+adatkezel%C3%A9s

Angyali Szolgálat Alapítvány honlap felhasználási feltételek, adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

Az Angyali Szolgálat Alapítvány üzemeltetésében álló weboldalak használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen tájékoztató és nyilatkozat feltételeit.

Weboldalainkat mindenki szabadon az alábbi általános feltételek betartása mellett használhatja, felhasználhatja.

Felhívjuk Látogatóink és felhasználóink szíves figyelmét, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadása, az adatszolgáltatás minden esetben teljesen önkéntes, és az Angyali Szolgálat Alapítvány (kapcsolati adatok; a továbbiakban Adatkezelő) által végzett adatkezelések jogalapja a Látogató (felhasználó) hozzájárulása.

A weboldalainkon megjelenő szöveges elemeket, fényképeket, grafikákat a szerzői jogi és más törvények védhetik, ezért javasoljuk az érdeklődést elérhetőségeink valamelyikén másolásuk illetve felhasználásuk előtt. A weboldalainkon megjelenő dokumentumok ismeretszerzés, személyes és csoportos felhasználás célját szolgálják. Szívesen adjuk hozzájárulásunkat az ÉGI üzenetek sorozat könyveiből vett részletek másolására, felhasználására magán célra vagy publikus eseményekhez, mindössze az a kérésünk, hogy a felhasználás helyén jól látható módon tüntessék fel az idézet forrását (weblink megadása, könyv címe, fejezet, oldalszám feltüntetése, illetve minden esetben az Angyali Szolgálat Alapítványra, mint a sorozat könyveinek kezelőjére való utalás). Szívesen adunk segítséget a sajtó és média munkatársain kívül minden hozzánk beérkezett, az adatfelhasználást kérő megkeresés kapcsán is.

Elállási jog

Látogató (felhasználó, vásárló) a vásárlást követően, a megrendelt könyvet, könyveket tartalmazó küldemény átvételétől számított 8 munkanapon belül – a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4.§ szerint – indokolás nélkül elállhat. Elállás esetén a terméket sértetlen állapotban a megrendelő nevének feltüntetésével saját költségén küldheti vissza az Alapítvány levelezési címére. Az Ön által kifizetett vételárat az elállást követő legrövidebb időn (de maximum harminc napon) belül visszatérítjük. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket Látogatónak (felhasználó, vásárló) kell viselnie. A megrendelt könyvekre a Ptk. 305. § és 306. § szabályai szerint szavatosságot vállalunk. Bármilyen az elállással vagy termék garanciával kapcsolatos kérdésben állunk rendelkezésére.

Adatkezelés

A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 29. §-a szerint az Adatvédelmi Biztos Irodája 03333-0001 azonosító számon nyilvántartásba vette az alapítványt 2011.07.22-ei dátummal.

Az adatkezelés fő célja az Adatkezelő által tagjairól vezetett taglista karbantartása. Valamint a további célokra kívánjuk használni adatait:

 • önkéntes munkák, rendezvények, összejövetelek szervezésének munkáihoz;
 • a regisztrált tagok hírlevélben történő tájékoztatására és feliratkozások/lemondások kezelésére;
 • az Adatkezelő által meghirdetett akciókban, valamint egyéb az Adatkezelő által szervezett, támogatott programokban történő részvétellel kapcsolatos adminisztráció, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás illetve kedvezmények nyújtása céljából;
 • tájékoztatás eseményekről és programajánlók küldése, amelyek érdeklődésére számot tarthatnak, tájékozató jellegű, ismeretterjesztő információk küldése;
 • belső statisztikai kutatások végzése céljából az alapítvány munkáját segítendő.

Az Adatkezelő székhelyére küldött levélben, az info@angyaliszolgalat.hu e-mail címen, illetve egyéb kapcsolati elérhetőségeinken, telefonon bármikor lehetősége van:

 • hozzájárulását visszavonni;
 • hozzájárulását egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni;
 • minden a személyes adatok védelméről szóló törvényben foglalt jogával élni;
 • tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;
 • adatainak helyesbítését, módosítását, illetve törlését kérni.

A Látogató (felhasználó) által az Adatkezelő részére önkéntesen megadott személyes adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, vagy az Adatkezelő rendszeréből való törléséig kezeli. Az Adatkezelő személyes adatait nem továbbítja harmadik személyek részére. Az adatokat az Adatkezelő felhatalmazott munkatársain, megbízottjain kívül a Látogató (felhasználó) hozzájárulása hiányában mások nem ismerhetik meg.

A Látogató (felhasználó) által megadott adatokat az Adatkezelő egy számítógépes adatbázisban fogja kezelni, és megkereséssel élhet az adatbázisban kezelt adatok naprakészségének biztosítása céljából.

Az Adatkezelő Angyali Szolgálat Alapítvány, a Látogató (felhasználó) internetes regisztrációját követően, az alábbi adatokat kívánja kezelni:

 • név;
 • becenév
 • cím;
 • e-mail cím;
 • mobil telefonszám és/vagy otthoni telefonszám és/vagy munkahelyi telefonszám

A honlap használatával összefüggő szolgáltatásokkal (tagi nyilvántartás, online rendelések, egyéb szolgáltatások) összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az üzemeltető Angyali Szolgálat Alapítvány az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

Az Adatkezelő az alábbi módon kezeli hozzájárulása esetén a megadott személyes adatokat:

 • írásos vagy telefonos megkeresés után a megrendelt termékeken, hírlevélen kívül, további tájékoztató anyagokat vagy információkat szolgáltathat;
 • a Látogató (felhasználó) e-mail címére az Adatkezelő elektronikus úton hírlevelet, programajánlókat, és egyéb ismeretterjesztő, tájékoztató információkat küldhet;
 • az Adatkezelő, a Látogató (felhasználó) név- és elérhetőségének adatait az online megrendelések és egyéb küldemények kézbesítése céljából harmadik személyeknek átadhatja, azaz adattovábbítást végezhet.

Hozzájárulás

Az adatszolgáltató Látogató (felhasználó) a weboldalon keresztül vagy egyéb úton az Angyali Szolgálat Alapítványhoz eljuttatott adatai megadásával a fentiekben részletezett tájékoztatás alapján kifejezett hozzájárulását adja, hogy az alapítvány fenti célokra, a fent megjelölt módon adatait kezelje.

Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Felelősség

A weboldal üzemeltetője, az Adatkezelő, a Látogatók (felhasználók) által a honlap használatával kapcsolatban tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

A weboldal üzemeltetője megtesz minden tőle telhető biztonsági intézkedést, de nem garantálja, hogy a Látogatók (felhasználók) a szolgáltatási tevékenységével kapcsolatos vagy a szolgáltatásokon belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzenetekhez vagy adatokhoz jussanak. Az Angyali Szolgálat Alapítvány nem felel a rajta kívül álló okok miatt bekövetkezett károkért a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő károkért.

Az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat módosítása esetében a weboldal üzemeltetője, az Adatkezelő a módosított tájékoztatót, nyilatkozatot elérhetővé teszi a weboldalán.

2010. április 9. (utoljára módosítva: 2011. augusztus 19.)